Farma

Gaat het hier om fermenter systemen waar de condities 100% gegarandeerd moeten zijn of zijn het juist de kleine batches exclusieve flavors, fragrances of cremes die ”gentle” verpompt moeten worden.

Duidelijk is dat in deze markt de hoogste eisen worden gesteld aan de te kiezen equipment. De pompen die hiervoor in aanmerking komen hebben het hoogste afwerkingsniveau, qua oppervlakte ruwheid maar ook als het gaat om het ontbreken van dode ruimtes in het pomphuis.

Er zijn meerdere criteria welke zullen moeten worden beoordeeld voor een juiste selectie zo gaat het om; drainability, first in first out ter voorkoming van  contaminatie en het wel of niet aseptisch zijn van de pomp.