Aseptisch

Hoe voorkom je dat micro-organisme het proces besmetten? Een kritische positie in het proces is zondermeer het pompsysteem. Simpel gezegd moet contact met de buitenlucht moet worden vermeden.

Belangrijk in dit verband is dat de asafdichting hermetisch dicht is, echter niet alle hygienische pomp principes lenen zich voor een magneet- of balgafdichting. Met dubbele mechanical seals zijn zeer goede resultaten te behalen. Behalve de constructie van de seal is ook de positie in de pomp bepalend.

Meerdere afwegingen zijn te maken; – is een drukloze flush of is een “pressurized”sper noodzakelijk, – stoomsloten op alle flens verbindingen,  – welke  ”standaard” wordt gehanteerd, – draait de pomp mee in de SIP cyclus?

Spin Pompen ziet hier haar adviserende rol. Wij hebben toegang tot de juiste fabrikanten die in dit maatwerk  zijn gespecialiseerd.