ATEX

Vanaf 1 juli 2003 geldt de Europese regelgeving naar 94/9/EC (ATEX) voor elke machine die wordt toegepast in een potentiële explosiegevaarlijke omgeving. Belangrijk is dat de leverancier van pompen de verschillende warmtebronnen in de pomp zo heeft aangepast en/of beveiligd dat deze conform de nieuwe richtlijnen niet leiden tot een gevaarlijke situatie.

Onze leveranciers zijn gecertificeerd voor groep II (bovengrondse toepassingen) categorie 2 (incidentiële aanwezigheid van explosieve atmosfeer gedurende normale operatie) zone 1 en 2. Alle meegeleverde instrumentatie voldoet aan de gedefinieerde zone specificaties.

Voor een veilige situatie adviseren wij u over:

  • Temperatuurvoelers
  • Droogloopbeveiligingen
  • Spoelsystemen
  • Diverse instrumentatie