Polymerisatie

Als warmte niet weg kan, juist in afgesloten ruimtes zoals in de sealkamer bij de asafdichtingen van pompen, dan gaat het mis. Maar ook het pompprincipe zelf geeft aanleiding tot problemen als de keuze te makkelijk wordt gemaakt.

Het gaat erom dat er minimale shear optreedt, het te verpompen product moet zo vloeiend mogelijk door de pomp heen geloodst worden. Bedenk daarbij ook hoe de pomp zo optimaal kan worden opgesteld. Wij bogen op lange ervaring en kennen de valkuilen.