Dikke gist brouwerij

Gist volbrengt diverse keren zijn functie in het brouwproces, maar uiteindelijk moet het worden ververst.

Toepassing:

Separatoren en decanters voeren de afgewerkte gist met een zo hoog mogelijk droge stof percentage af naar tankwagens. Voor het laden van tankwagens en tegelijk het koelen van de gist over de warmte wisselaars gebruiken de grote brouwerijen al jaren verdringerpompen. Afhankelijk van de klant en locatie waren dit lobbenpompen, sinuspompen of excentrische wormpompen. Zo had een brouwerij ooit gekozen voor lobbenpompen, een type dat destijds de voorkeur kreeg vanwege zijn efficiënte reiniging.

Probleem:

Omdat de temperatuur het gistingsproces en daarmee het gasaandeel zeer sterk beïnvloedt, kreeg de pomp problemen met het verwerken van het gas/vloeistofmengsel. De afwikkeling van de lobben maakt dat de lobbenpomp moeite heeft met het verwerken van gas. Dit gas wordt gevacumeerd aan de zuigzijde en gecomprimeerd aan de perszijde. De meegevoerde gasbellen lekken eenvoudig tussen de lobben door terug naar de zuigzijde. Het gevolg is dat de gecomprimeerde gasdelen expanderen en het zuigvermogen tenietdoen. Dit geldt in feite voor alle bi-wing, X-lobe en scimitar- lobe pompen; lobbenpompen zijn gevoelig voor meegevoerde gas- delen.

TWEEASSIGE SCHROEFSPINDEL

Oplossing:

Spin Pompen adviseerde de pomp te vervangen door een tweeassige schroefspindelpomp. Deze pomp is zeer goed in staat meegevoerde lucht te verwerken. Doordat de schroeven een constante beweging maken naar de perszijde, hebben gasbellen geen kans terug te lekken naar de zuigzijde. Ook wordt het voordeel van de lage Net Positive Suction Head Required (NPSHR) benut om ontgassing van het product zoveel mogelijk te voorkomen. Een ander argument is de EHEDG-certificering en de mogelijkheid de CIP-cyclus met dezelfde pomp te kunnen realiseren.