Cargill kiest voor Bornemann schroefspindelpomp

Van oudsher zijn diverse cacaofabrieken in de Zaanstreek gevestigd. Zo is Gerkens In de loop der tijd ontstaan door het samengaan van de vroeger zelfstandig opererende  bedrijven De Jonker, Aurora en De Eenhoorn  Gerkens behoort nu tot de international Cargill.

De rivier de Zaan snijdt de Zaanstreek doormidden en is nog steeds een belangrijke transport route voor de vele bedrijven die aan de Zaan gevestigd zijn.

De cacao fabricage  vindt plaats op basis van het principe van vermaling ,niet meer met windmolens maar, door middel van  kogelmolens. De  grove cacaomassa wordt “met veel geweld” in stappen vermalen tot de gewenste  fijnheid. Deze productie stap vindt plaats op alle drie de vestigingen.

Binnen de verschillende  Gerkens vestigingen wordt de “eind massa” geproduceerd. Vervolgens kan deze door persing worden gescheiden in ruwe cacaoboter en cacaopoeder. De hiervoor benodigde cacao persen staan opgesteld op de locatie De Eenhoorn.

Traditioneel werden de verschillende fabrieken in de Zaan met dekschuiten bevoorraad. Nu nog wordt de cacaomassa in tankboten naar de diverse locaties vervoerd. De pompen die in het ruim staan lossen de tanken met cacaomassa. Omdat het ruim van deze verbeterde dekschuit fungeert als een klankkast, wordt het gebonk van de  tandwiel pompen en draaizuigerpompen  versterkt en  over het water is dit over grote afstand hoorbaar.

Rekening houdend  met aangrenzende bewoning heeft Cargill hier de laatste jaren een nieuw pompprincipe toegepast. Het is van groot belang dat de toegepaste pomp niet resoneert en dus een uiterst laag geluidsniveau haalt.

Spin Pompen  heeft in eerste instantie testen uitgevoerd met de Bornemann schroefspindelpomp. Deze pomp is geselecteerd op het verwerken van het  abrasieve  product. De afwikkeling van de spindels maakt dat de pomp zonder pulsatie zijn werk doet. Het is nu op de kade niet meer waarneembaar dat de pomp in bedrijf is. Na een lange testperiode heeft men nu de tankboten standaard uitgevoerd met de Bornemann schroefspindelpomp.