Productbeschadiging

Productbeschadiging is een sluipend fenomeen waar de gekozen pomp een alles bepalende invloed heeft op het te verpompen product. De shear in de vloeistof is een resultante van ondermeer: afwikkelprincipe pompconstructie, omtreksnelheid roterend element en de interne slip in de pomp. Binnen het programma van Spin Pompen hebben wij diverse pompprincipes die uitstekende eigenschappen hebben om sheargevoelige vloeistoffen zeer vriendelijk te verpompen.

Relevante Pompen voor Productbeschadiging