Viscositeit

Viscositeit is één van de belangrijkste criteria om de keuze van verdringerpompen te bepalen. Bij een hoog viskeus product en een te kleine pomp ontstaat ondervulling van de pomp. Het gevolg is cavitatie en luchtinslag wat weer leidt tot pulsatie en productbeschadiging. Viscositeit is bovendien zeer bepalend voor de interne slip in de pomp en de, in dit verband, te bereiken maximale opvoerdruk.

Vloeistoffen kunnen nog veel meer specifieke eigenschappen hebben zoals:

  • Tixetrope of dilettant gedrag
  • Abrasiviteit
  • Kistalvorming
  • Schuimvorming

Relevante Pompen voor Viscositeit