Trillingsanalyse

Trillingsanalyse bij pompen

Het vibratiegedrag is een van de belangrijkste parameters voor het nagaan van de conditie van een pomp. Abnormale trillingen bij een pomp zijn niet alleen hinderlijk maar meestal een teken van proces- of pompproblemen.

Pompen maken deel uit van het hart van uw proces. Het regelmatig uitvoeren van een professionele trillingsmeting op uw pompen is daarom een onmisbaar onderdeel van predictief onderhoud. Bovendien kunt u met een trillingsanalyse onverwachte productiestilstand voorkomen!

Ongewenste trillingen

Een zorgvuldige selectie van pompen en procescomponenten, een correcte pompopstelling, spanningsvrije montage en voldoende ondersteuning van het leidingwerk kunnen het optreden van trillingen in veel gevallen al voorkomen.

Afhankelijk van het proces en het pompprincipe trilt iedere pomp enigszins. Dit noemen we de basiswaarde. Indien de pomptrillingen boven deze basiswaarde komen dan kunnen deze als ongewenst worden beschouwd.

Hoewel een afwijking in het trillingsgedrag van een pomp niet gelijk tot problemen hoeft te leiden zal deze, op langere termijn, ongetwijfeld voor (gevolg)schade aan de pomp -met daarbij extra kosten- en productiestilstand zorgen. Daarom adviseren wij u een trillingsmeting en deskundige analyse van de gemeten gegevens uit te laten voeren.

Oorzaken

Abnormale pomptrillingen kunnen door meerdere oorzaken ontstaan.

1. Slijtage en onbalans van roterende slijtdelen

Elk onderdeel van een pomp heeft zijn eigen “normale” frequentie. Gemeten afwijkingen van deze frequentie kunnen wijzen op een versleten pomponderdeel of een ander mechanisch probleem waardoor er onbalans ontstaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lagerschade en/of een beschadigde as of huispassing.
Afwijkingen in de trillingen van een motor of reductor kunnen duiden op een versleten lagering of een aantal beschadigde tandwielen.

2.  Uitlijningsfouten

De elastisch flexibele koppeling, die tussen een pomp en aandrijving is geplaatst, dient voor het overbrengen van het vermogen en zorgt daarbij voor het opvangen van een minimale hoogte- en hoekfout ten opzichte van de hartlijn (van beide assen).
Indien deze koppeling niet voldoende is uitgelijnd kunnen trillingen en daardoor schade ontstaan aan koppeling, ingaande pompas en dichting, uitgaande as van de aandrijving en dichting, lagering van pomp en aandrijving, mechanical seals etc.

3. Spanning op leidingen en leidinggewicht dat steunt op de pomp

Wij komen het in de praktijk vaak tegen dat leidingen met voorspanning worden gemonteerd aan pompen. Dit moet ten allen tijde worden vermeden. Ook is het van groot belang dat leidingen voldoende worden ondersteund, zodat hun gewicht niet volledig op het pomphuis rust.
Bovenstaande veroorzaakt namelijk vaak torsie van de pompfundatie. Hierdoor ontstaan er uitlijningsfouten met de daarbij behorende schade (zie punt 2).

Spanning in het leidingwerk kan dus trillingen en schade veroorzaken in de pomp en/of aandrijving!

Trillingsanalyses

Onze specialisten beschikken over de meest geavanceerde apparatuur om trillingsmetingen uit te voeren. Door het plaatsen van een sensor op het juiste onderdeel/gedeelte van de pomp worden de frequentie en amplitude van de trillingen geregistreerd. De verzamelde gegevens worden vervolgens met specifieke software geanalyseerd om tot de juiste diagnose en het beste advies te komen.

Voor een gedetailleerde analyse van pomptrillingen of van de conditie van lagers maken onze service-engineers veelal gebruik van de Bearing Defender tool. Deze is uitgerust met een draadloze sensor die met een speciale app communiceert.

 

 

Dankzij de slimme indicatoren van de app weten onze experts vrijwel direct de bron van het abnormaal trillingsgedrag te vinden.
Elke afwijking heeft namelijk een specifieke foutfrequentie die, na grondige analyse, naar de oorzaak van het probleem leidt.

Voorbeeld van een trillingsmeting: na het instellen van het lager waarvan de conditie gemeten dient te worden wordt de frequentie van dit lager, naast die van andere roterende delen, in het frequentiespectrum van de app weergegeven.

                     

Voordelen van trillingsmetingen

1. Betrouwbaarheid

Door het uitvoeren van een trillingsanalyse kunnen defecten vroegtijdig ontdekt worden en hierdoor onnodige storingen en downtime vermeden worden.

2. Lagere onderhoudskosten

Door het voorkomen van (gevolg)schade en onnodige revisies zorgen trillingsmetingen voor aanzienlijke besparingen in de onderhoudskosten van uw proces.

3. Predictive maintenance

Het periodiek uitvoeren van trillingsmetingen en de analyse van historische data maakt het mogelijk om eventuele trends in het trillingsgedrag van een pomp in kaart te brengen.

Hierdoor kan preventief onderhoud op precies het juiste moment (predictive maintenance) uitgevoerd worden.

Bent u benieuwd naar de conditie van uw pomp(en)? Voorkom onnodige schade en kosten en maak snel een afspraak voor een uitgebreide trillingsmeting! Bel met onze service-afdeling (0592-61 41 21) of stuur een e-mail naar service@spinpompen.nl.