Cargill

Cargill kiest voor Bornemann spindelpomp.

De rivier de Zaan snijdt de Zaanstreek doormidden en is nog steeds een belangrijke transportroute voor de vele bedrijven die aan de Zaan gevestigd zijn. Van oudsher zijn diverse cacaofabrieken in de Zaanstreek gevestigd. Zo is Gerkens in de loop der tijd ontstaan door het samengaan van de vroeger zelfstandig opererende bedrijven “De Jonker”, “Aurora” en “De Eenhoorn”. Gerkens behoort nu tot het internationale Cargill.

De cacaofabricage  vindt plaats op basis van het principe van vermaling, waarbij tegenwoordig een attritor of kogelmolen wordt gebruikt. De grove cacaomassa wordt “met veel geweld” in stappen vermalen tot de gewenste  fijnheid. Deze proces-stap, waarbij de “eind-massa geproduceerd wordt, vindt plaats op alle drie vestigingen van Gerkens.

Vervolgens kan deze cacaomassa door persing worden gescheiden in ruwe cacaoboter en ontvette cacao. De hiervoor benodigde cacaopersen staan opgesteld op de locatie “De Eenhoorn”.

Traditioneel werden de verschillende fabrieken in de Zaan met dekschuiten bevoorraad. Nu nog wordt de cacaomassa in tankboten naar de diverse locaties vervoerd. De pompen die in het ruim staan lossen de tanken met cacaomassa. Omdat het ruim van deze verbeterde dekschuit fungeert als een klankkast, wordt het gebonk van de tandwielpompen en draaizuigerpompen versterkt en is over het water over een lange afstand hoorbaar.

Om rekening te houden met aangrenzende bewoning besloot Cargill om op zoek te gaan naar een nieuw pompprincipe. Hierbij was het voor Cargill dus van belang dat de toegepaste pomp niet zou resoneren en dus een uiterst laag geluidsniveau zou halen.

Na het uitvoeren van testen selecteerde Spin Pompen de Bornemann spindelpomp voor het verwerken van dit abrasieve product.  De afwikkeling van de spindels maakt dat de pomp zonder pulsatie zijn werk doet. Het is nu op de kade niet meer waarneembaar dat de pomp in bedrijf is. Na een lange testperiode heeft men nu de tankboten standaard uitgevoerd met de Bornemann spindelpomp.

     

Ga terug naar het caseoverzicht