Algemene voorwaarden

Wij hanteren de Metaalunievoorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie en gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.

Bekijk deze voorwaarden: Metaalunievoorwaarden 2019 – Nederlands